Rychlé vyhledávání akcí

Nejlepší knihovny roku 2018 převzaly ocenění

Nejlepší knihovny roku 2018 převzaly ocenění

Ministr kultury Antonín Staněk předal včera v Zrcadlové kapli Klementina ceny Ministerstva kultury ČR Knihovna roku 2018.

Knihovnou roku 2018 v kategorii Základní knihovna se stala Místní knihovna Pavla Křížkovského z Holasovic z Moravskoslezského kraje. Knihovna sídlí v historickém objektu, který prošel v roce 2011 celkovou, velkoryse a moderně pojatou rekonstrukcí. Otevřený, bezbariérový prostor vytváří uživatelsky přívětivé, pozitivní a inspirující prostředí pro poskytování moderních knihovnických a informačních služeb. Svou činností se obrací ke všem obyvatelům obce i mimo ni, je přirozenou součástí života místních obyvatel, kde se mohou setkávat zájemci o četbu, vzdělávání a setkávání. Knihovna čile spolupracuje s místními spolky a dává prostor komunitním aktivitám. Knihovna je pověřena výkonem regionálních funkcí pro 22 neprofesionálních knihoven v regionu. Ocenění získala mimo jiné za skvělou spolupráci s vedením obce, kvalitu knihovního fondu a profesionální práci knihovníků. 

Zvláštní ocenění v kategorii Základní knihovna získaly Místní knihovna Černotín z Olomouckého kraje a Obecní knihovna Horní Ves z kraje Vysočina.

Hlavní cenu v kategorii Informační počin získal Mgr. Roman Giebisch, PhD., předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) za implementaci mezinárodního projektu Bookstart v českém prostředí s názvem S knížkou do životakterý rozšiřuje dosavadní dobrou praxi knihoven v rozvoji čtenářství předškoláků a jejich rodin. Projekt Bookstart, v českém prostředí pojmenovaný S knížkou do života, je mezinárodní iniciativa, do níž se zapojují všechny typy knihoven, aby plnily jednu z nejdůležitějších, v dnešní době zatím málo rozšířených funkcí: aktivně zapojit rodiče a seznamovat společně s nimi i nejmenší děti s knihou a nepřeberným množstvím příběhů a informací v ní.


Zvláštní ocenění v kategorii Informační počin obdržela Knihovna města Ostravy za vedení klubové činnosti jako významného sociálního a socializačního prvku napříč všemi generacemi.

Ocenění Městská knihovna roku 2018, které uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) a Svaz měst a obcí ČR, získala Regionální knihovna Karviná z Moravskoslezského kraje. Knihovna působí od roku 2011 v rekonstruované a dostavěné ústřední budově. Stavba získala ocenění za Nejzajímavější projekt podpořený z finančních prostředků EU.  Knihovna se proměnila na společensko-kulturní centrum, jehož služby přesahují klasické pojetí veřejné knihovny. V letošním roce byla oceněna především za moderní prostředí a vynikající propagaci četby a čtenářství. Úspěšný rozvoj knihovny dokládá také celá řada ocenění, například Cena Evropská veřejná knihovna za vynikající práci v oblasti prosazování literatury a čtení nebo cena za inovativní přístup k novým technologiím a službám pro čtenáře se zdravotním znevýhodněním.

Soutěž o nejlepší městskou knihovnu roku vyhlásil již podeváté Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Záštitu nad akcí převzal Svaz měst a obcí ČR. Soutěž má za cíl ocenit nejlepší české knihovny, které provozují či zřizují města a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. Soutěž je určena pro knihovny, které působí v městech s více než 5 000 obyvateli. Soutěž měla dvě kola. V prvním byly knihovny hodnoceny metodou benchmarkingu. Celkem bylo porovnáváno 22 výkonových indikátorů, například počet nových přírůstků knihovního fondu, plocha knihovny pro veřejnost, počet registrovaných uživatelů, počet stanic připojených k internetu. Dvě nejlepší knihovny z každé velikostní kategorie postoupily do druhého kola. Odborná komise knihovny navštívila a na místě posuzovala především společenské a komunitní působení knihovny pro obyvatele města a úroveň prostředí knihovny, dále exteriér, interiér, technické vybavení, či sociální zázemí.

Vítěz soutěže získává od SKIP částku 20 000 Kč, Svaz měst a obcí ČR věnuje vítězné knihovně knihobudku. Ceny předal předseda SKIP Roman Giebisch a místopředseda SMO ČR Vlastimil Picek. 

 

 


Datum vložení: 10.10.2018 14:09:33

Newsletter

Děkujeme. Každý čtvrtek se můžete těšit na inspirativní tipy na víkend, informace o aktuální soutěži a o novinkách v rubrikách ententýky.