Rychlé vyhledávání akcí

Fenoménu pěstounské péče se do hloubky věnuje dokumentární cyklus Rodiče napořád režisérky Olgy Špátové

rodice_naporad_ilustrfoto

Pěstounská péče je poskytována dětem, které z různých důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. Jak se děti s novými rodiči sžívají? Jaká jsou úskalí náhradní rodičovské péče? Složitému společenskému fenoménu se do hloubky věnuje dokumentární cyklus režisérky Olgy Špátové Rodiče napořád, který právě běží v České televizi.

Dokumentární cyklus vypráví v šesti dílech šest příběhů, v nichž se setkávají rodiče s opuštěnými a zraněnými dětmi, které k nim přicházejí z kojeneckých ústavů, dětských domovů nebo z těžkých domácích podmínek. Během náročných situací je každodenně testována schopnost dospělých poskytnout přijatým dětem opravdovou lásku a skutečný domov. Heroické úsilí rodičů se mnohdy neobejde bez pochybností a pocitů bezvýchodnosti. Ale život šesti rodin je určován hlavně hlubokou vzájemnou láskou. Rodiče, vlastní i nevlastní sourozenci jsou si vzájemně spolehlivou oporou a jistotou. Téma náhradní rodičovské péče je v rámci cyklu nahlíženo z mnoha úhlů. Dokument tak například ukáže, jaké to je, když o opuštěné dítě spolu pečují dva muži, seznámí se s rodinou s dětmi vlastními i osvojenými, která poskytla domov i biologické mamince jedné z přijatých dcer. Rodinu, která se kromě svých dětí stará v pěstounské péči i o dvě další, těžce zdravotně postižené děti. Rodinu, která postupně přijala osm poloromských dětí, včetně dcery postižené těžkým autismem. Pěstounku na přechodnou dobu, která neváhá navštěvovat a psychicky podporovat maminku své malé svěřenkyně ve vězení. A babičku, která přijala svou osiřelou vnučku a zanedbaného vnuka do příbuzenské pěstounské péče. Autorka cyklu Olga Špátová si vytvořila se všemi protagonisty dokumentu důvěrné pouto, díky kterému je její pohled přesvědčivě autentický.

„Jsem vděčná, že jsem mohla natáčet s obdivuhodnými lidmi, kteří poskytli opuštěným dětem skutečný domov a opravdové dětství. Cyklus Rodiče napořád vypráví autentické příběhy náhradních rodičů, kteří dali svým přijatým dětem jistotu, že je má kdo obejmout, a že je někdo opravdu miluje. Tito obětaví lidé poskytují dětem plnohodnotný rodinný život a vlastně je zachraňují i pro celou společnost,“ říká režisérka Olga Špátová. Šest dílů cyklu nabídne šest různorodých příběhů o setkání nových rodičů s dětmi, které se k nim dostanou z kojeneckých ústavů, dětských domovů nebo od přechodných pěstounů.

„V České republice je stále víc jak osm tisíc dětí v ústavních zařízeních, kam jsou mnohdy umisťovány i v raném věku. Tento cyklus je příspěvkem České televize k diskuzi o posílení náhradní rodičovské péče, která by pro mnohé z nich mohla být cestou k novým rodičům,“ říká kreativní producentka Martina Šantavá, která věří, že se cyklu povede nejen otevřít širší debatu, ale i napomoci ke konkrétním změnám v dané oblasti, podobně jako se tak stalo u dalších společensky angažovaných dokumentů České televize – z poslední doby např. snímku Děti úplňku, nebo koprodukčnímu dokumentu Šmejdi.

„Naším cílem je podpořit náhradní rodinnou péči v České republice. Ukázat pěstouny v jejich každodennosti – kdy poskytují domov dětem, které díky nim získají opravdovou rodinu,“ říká odborná poradkyně dokumentu a ředitelka Nadace J&T Marie Oktábcová a dodává: „Chtěli jsme ukázat pěstounskou péči v celé její rozmanitosti. Proto jsme volili rodiny, které přijaly dítě se zdravotním znevýhodněním, sourozence již osvojeného dítěte, děti menšinového etnika a podobně. Jeden díl je také věnován pěstounské péči na přechodnou dobu, tedy péči časově omezené na jeden rok.“ Cyklus dále nabídne příběh rodiny, která poskytla domov dítěti jedné z dcer v jejich náhradní rodičovské péči, nebo ukáže, jak probíhá výchova dítěte homosexuálním párem.

Dokumentární cyklus vznikl v koprodukci České televize a Nadace J&T, která dlouhodobě podporuje rozvoj pěstounské péče v České republice. Nadace je iniciátorem kampaně Hledáme rodiče, jejímž cílem je, kromě hledání vhodných náhradních rodičů, posilovat zájem a informovanost veřejnosti o pěstounství a tím zvyšovat jejich reputaci ve společnosti.

Dokumentární cyklus můžete sledovat na ČT 2 vždy v sobotu v 18:15 hodin.


Datum vložení: 10.11.2017 14:29:52

Newsletter

Děkujeme. Každý čtvrtek se můžete těšit na inspirativní tipy na víkend, informace o aktuální soutěži a o novinkách v rubrikách ententýky.